balk

In 2009 heeft Gerrit van Lente het kunstboek “van Lente Stillevens” uitgebracht.
De tekst is geschreven door Frans Jeursen kunstcriticus/filosoof.
Het boek bevat 72 full colour pagina’s met 72 afbeeldingen van
schilderijen uit de periode 1996-2008,
de afmetingen zijn 21x21 cm.

U kunt een gesigneerd en genummerd exemplaar
bestellen door:

20 euro per boek over te maken op
gironr. 54 59 689 t.n.v. G van Lente.
Bij mededeling: naam, adres.

U krijgt het boek per post
thuisgestuurd.